Nyere malerier

Troels Triers nyere malerier er tegneseriebilleder. Han har overført seriernes teknik med opdeling af billedet i felter og kraftige konturer, som afgrænser ubrudte, ensfarvede billedflader, til lærredet. Men også tegneseriernes fantastiske og mytologiske univers har tjent som inspiration. Groteske og humoristiske figurer befolker Triers opdelte lærreder og kalder på en fortolkning, selvom der tilsyneladende ikke er nogen logisk sammenhæng at hænge en fortælling op på.


"Jeg har forsøgt at overføre tegneseriens fortælleteknik til lærredet. Som i serierne prøver jeg at gøre mine figurer klart aflæselige ved at skildre dem groteske og overdrevne, og ved at benytte mig af enkle konturer og klart opdelte farveflader.
Desuden har jeg kopieret tegneseriens mest geniale fortælletekniske trick: Billedfladens opdeling i felter. Et opslag i et seriehæfte med dets kaos af tekst og talebobler, totalbilleder, nærbilleder og skiftende synsvinkler, repræsenterer for os, som er opvokset i massemediernes tidsalder, en helt uimodståelig ramme for fantastiske fortællinger og en opfindelse på højde med det elektriske lys!
Nå, hvad fortællingerne angår, har jeg imidlertid valgt at benytte mig af den gode, gamle surrealisters metode: Jeg lader intuition og underbevidsthed - the stream of conscious - styre slagets gang i håb om, at mine billeder på den måde vil kunne overskride de snævre grænser, som den logiske tænkning sætter.

De skal derfor ikke opfattes som strengt logiske fortællinger fra min side, men snarere som en slags storyboards, efter hvilke det er op til den enkelte at lave sine egne film"

Troels Trier

 

Fortællingen / maleri, akryl på lærred 150cm x 240cm

Nyere malerier